سفارشات طـراحی در مجموعه پردیسام به ۲ طریق انجام می شود:

۱- طـراحی اختصاصی : اطلاعات مورد نظر شما نظیر اسم، آدرس، تلفن، لوگو، رنگ سازمانی و … از شما دریافت شده و یک طرح اختصاصی توسط گروه طـراحی مجموعه اجرا شده و برایتان ارسال می گردد. در صورت تائید کلیت طرح، تغییرات مد نظرتان جهت نهایی کردن طرح روی آن انجام می شود ( تا ۳ مرحله می توان طرح را ویرایش کرد). در صورتی که طرح اول مورد نظر شما نباشد، طرح اولیه پاک شده و تا ۲ مرتبه دیگر با توجه به توضیحات و خواسته شما طرح جدید ارسال شده و تغییرات انجام می شود. در نظر داشته باشید در صورت درخواست اعمال تغییر روی طرح ارسالی به معنای تائید کلیت طرح بوده و پس از انجام تغییرات طرح متفاوت دیگری اجرا نخواهد شد.

۲- طـراحی طبق طرح های آماده : تعداد زیادی طرح آماده و کد دار در وب سایت موجود می باشد که در صورت مشاهده و تمایل به طـراحی شبیه طرح فوق، با هزینه کمتری اطلاعات شخصی شما طبق همان کد اعلام شده برایتان انجام خواهد شد و امکان ۳ مرحله ویرایش و تغییر در جزئیات طرح امکان پذیر می باشد و کلیت طرح دقیقا مانند نمونه انتخابی می باشد.

طراحی کارت ویزیت

انتخاب از طرح های آماده


یکــرو : ۱۵.۰۰۰ تومان
دورو : ۲۰.۰۰۰ تومان


طراحی توسط طراحان پردیسام


انتخاب از طرح های آماده


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: از بین طرح های آماده و کد دار موجود در سایت، طرح مورد نظر را انتخاب نموده و اطلاعات شخصی شما مانند اسم، آدرس، تلفن، لوگو و … جایگزین شده و ارائه می گردد. امکان یک بار ویرایش پس از ارسال طرح اولیه وجود دارد.

طراحی اختصاصی


یکــرو : ۲۵.۰۰۰ تومان
دورو : ۳۵.۰۰۰ تومان


طراحی توسط طراحان پردیسام


ارائه ۲ طرح متفاوت


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت، طرح اولیه پاک شده و  تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود . پیشنهاد ما به شما این پنل می باشد .

طراحی سربرگ

انتخاب از طرح های آماده


سربرگ : ۱۵.۰۰۰ تومان


طراحی توسط طراحان پردیسام


انتخاب از طرح های آماده


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: از بین طرح های آماده و کد دار موجود در سایت، طرح مورد نظر را انتخاب نموده و اطلاعات شخصی شما مانند اسم، آدرس، تلفن، لوگو و … جایگزین شده و ارائه می گردد. امکان یک بار ویرایش پس از ارسال طرح اولیه وجود دارد.

طراحی اختصاصی


سربرگ : ۳۰.۰۰۰ تومان


طراحی توسط طراحان پردیسام


ارائه ۳ طرح متفاوت


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت، طرح اولیه پاک شده و  تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود . پیشنهاد ما به شما این پنل می باشد .

طراحی اختصاصی ست اداری

 
سربرگ A4 و سربرگ A5۴۰.۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4۵۰.۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه۵۰.۰۰۰ تومان
سربرگ A4، پاکت نامه و پاکت A4۷۵.۰۰۰ تومان

طراحی تراکت

انتخاب از طرح های آماده


یکرو ۳۵.۰۰۰ تومان
دورو ۴۵.۰۰۰ تومان


طراحی توسط طراحان پردیسام


انتخاب از طرح های آماده


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: از بین طرح های آماده و کد دار موجود در سایت، طرح مورد نظر را انتخاب نموده و اطلاعات شخصی شما مانند اسم، آدرس، تلفن، لوگو و … جایگزین شده و ارائه می گردد. امکان یک بار ویرایش پس از ارسال طرح اولیه وجود دارد.

طراحی اختصاصی


یکرو ۴۵.۰۰۰ تومان
دورو ۵۵.۰۰۰ تومان


طراحی توسط طراحان پردیسام


ارائه ۳ طرح متفاوت


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت، طرح اولیه پاک شده و  تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود . پیشنهاد ما به شما این پنل می باشد .

تعرفه طراحی سایر محصولات

 
لیبل سی دی۳۵.۰۰۰ تومان
جلد سی دی۴۰.۰۰۰ تومان
پوستراز ۵۰.۰۰۰ تومان
فاکتور اختصاصی۴۰.۰۰۰ تومان