رفع مشکل نداشتن save و save as در نرم افزار کتیا


برای رفع مشکل نداشتن save و save as در نرم افزار کتیا یا در همان ابتدا گزینه لایسنس های زیر را انتخاب نکنید یا بعد از اجرای نرم افزار از مسیر نشان داده شده در فیلم گزینه ی ان ها را غیر فعال کنید

CFM-CATIA COMPOSITES FIBER MODELER

CCL-CATIA– COMPOSITES LINK

DIC-CATIA– ACADEMIC DISCOVER

ED2-CATIA– EDUCATIONAL HEAT

I3D-CATIA- 3D INSIGHT


انجام کلیه پروژه های کتیا توسط گروه پردیسام

جهت سفارش پروژه کلیک کنید

 

کد خروج از برنامه با دو بار زدن
مشاهده

مطالعه بیشتر