سورس فارسی برنامه راهنمای گردشگری شهر
قیمت اصلی ۵۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۰,۰۰۰ تومان است.