اموزش متریال دیزاین
آموزش متریال دیزاین
با سلام قسمت هفتم از مجموعه اموزش های ویدیویی متریال دیزاین ... عنوان این قسمت : Android Navigation Drawer Material Design Part 2 کانال ما را در اپارات دنبال کنید : aparat.com/source_file    
آموزش متریال دیزاین
با سلام قسمت ششم از مجموعه اموزش های ویدیویی متریال دیزاین ... عنوان این قسمت : Android Material Design Navigation Drawer Part ۱ کانال ما را در اپارات دنبال کنید : aparat.com/source_file    
آموزش متریال دیزاین
با سلام قسمت پنجم از مجموعه اموزش های ویدیویی متریال دیزاین ... عنوان این قسمت :Adding Actions to ToolBar_ActionBar_AppBar - Android Tutorials کانال ما را در اپارات دنبال کنید : aparat.com/source_file    
آموزش متریال دیزاین
با سلام قسمت چهارم از مجموعه اموزش های ویدیویی متریال دیزاین ... عنوان این قسمت : Android Customize Toolbar- Android Material Design Tutorial کانال ما را در اپارات دنبال کنید : aparat.com/source_file
توسط
تومان