رفع مشکل لایسنس کتیا
اموزش کتیا
یکی از مشکلات پیش امده برای لایسنس کتیا ممکن است ان ها غیر فعال شده باشند می توان از مسیر نشان داده شده در فیلم ان را فعال کرد . انجام کلیه پروژه های کتیا توسط گروه پردیسام جهت سفارش ...
توسط
تومان