مشکل Click OK to terminate در کتیا
اموزش کتیا
یکی از مشکلات پیش امده برای لایسنس کتیا ممکن است ان ها غیر فعال شده باشند می توان از مسیر نشان داده شده در فیلم ان را فعال کرد . انجام کلیه پروژه های کتیا توسط گروه پردیسام جهت سفارش ...
توسط
تومان